Not yet rated Write a review

Description


สีผึ้งมนต์เสน่ห์มหาภูตครูบาธรรมมุนีฐิตธัมโม สวนป่าพุทธสถานสุประดิษฐ์เมธีจ.มหาสารคาม


รหัสสินค้า: 001681


ราคา: 700.00 บาท


รายละเอียด:

อภิมหาวัตถุมงคลเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนครจำปาศรี อาณาจักรขอมโบราณอันเรืองอำนาจอุดมเดชเดชาราช ที่หายสาบสูญไปกว่า1500ปี  ได้กลับมาพลิกฟื้นคืนชีวินบนผืนแผ่นดินแห่งนครจำปาศรีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสงเคราะห์มวลหมู่สัตว์โลกด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติ ที่ได้ประกาศสัจจะวาจาว่าเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นกษัตริย์ขอมทรงพระนามว่า องค์ตะมอนตะมะมานุซิมเฮ มานุราชวรมัน องค์ที่ ๗ ได้ประกาศกึกก้องทั่วพื้นพิภพขอบเขตหมื่น โลกธาตุแสนโกฏิมหาจักรวาล ไม่ถึงนิพพานตราบใดจะไม่หยุดสร้างบารมี แม้ชีพม้วยมรณัง อันเป็นวาจาสิทธิ์ขององค์ท่านหลวงปู่ครูบาธรรมมุนี เมื่อครั้งที่ท่านได้เสวยชาติเป็นกษัตริย์ขอม มาชาตินี้ได้มาบวชเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในบวรพระพุทธศาสนา ด้วยบุญบารมีและสัจจาธิษฐานขององค์ท่าน จึงได้มีศรัทธาโยมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกที่ได้ร่วมนํ้าทําบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนก็ดี ในภพชาติปัจจุบัน ก็ดีได้หลั่งไหลกันมาขอพึ่งใบบุญ  ไม่ว่าจะเป็นผี เข้า เจ้าศูนย์ คุณไสย คุณคน มนต์ดํา ถูกกระทํายํ่ายีจากพ่อมดหมอผี พวกเดียระถีย์มารศาสนา ได้มาพึ่่้งพาบุญบารมีแห่งองค์ท่านก็หายอยารอดปลอดภัยกันทุกราย  จึงได้มีกระแสเรียกร้องอยากได้เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลแทนองค์ท่านหลวงปู่ ไว้เป็นเครี่องระลึกเตือนสติคุ้มครองปกป้องอันตราย ไม่ว่าจะเป็นคุณไสย คุณคน คุณมนต์ดํา ที่เรามาสามารถระมัดระวังป้องกันอันตรายได้ จึ่งจําเป็นต้องมีเครื่องรางวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับด้านคุ้มภัยนี้โดยตรง เมื่อปี๒๕๕๓ หลวงปู่ได้สร้างหุ่นยนต์คู่ชีพรุ่นแรกตามตําราขอมโบราณอันศักดิ์ศิทธิ์ทั้งหมด ๙๙๙ ตัว เพื่อสงเคราะห์ญาติโยมที่เรียกร้องมา คุณสมบัติของหุ่นยนต์นี้มีไว้ป้องกันคุณไสย คุณคน มนต์ดํา เฝ้าบ้าน ให้โชคให้ลาภ ตามที่เหล่าคณะศิษยานุศิษย์ได้เช่าบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลของหลวงปู่ไปใช่แล้วว่าได้ผลทันตาเห็น ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเเรงจริง ได้ผลจริง


Share

Reviews (0)

Write a review